Kategoria: Elementarz Energetyki

Kogeneracja
Elementarz Energetyki

Kogeneracja

Kogeneracja to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grono odbiorców, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.  Definicja z rozporządzenia Według definicji z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Białe certyfikaty

Czym są białe certyfikaty? Sposób uzyskiwania certyfikatów efektywności energetycznej zwanych białymi certyfikatami, uregulowany został w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Aukcje OZE

Aukcje OZE – system wsparcia dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej w formie aukcji rozpisywanych przez URE.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Falownik

Co to jest falownik? Nie sposób opisać konstrukcji falownika bez posługiwania się specjalistyczną terminologią, jednak aby łatwo wdrożyć się w ten temat, gdyż wystarczy powiedzieć, że falownik to urządzenie elektryczne mające na celu dostosowanie częstotliwości

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Energetyka rozproszona

ENERGETYKA ROZPROSZONA Energetyka rozproszona w sposobie wytwarzania energii oparta jest na mniejszych jednostkach lub obiektach produkcyjnych dla użytku lokalnego. ENERGETYKA ROZPROSZONA – POJĘCIE Poprzez energetykę rozproszoną rozumiemy wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw stałych,

Czytaj więcej »
Operator systemu przesyłowego
Elementarz Energetyki

Operator Systemu Przesyłowego

Operator Systemu Przesyłowego Podczas odbierania czy przesyłania energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym konieczne jest użycie linii przesyłowych. Należy uzmysłowić sobie, że nie są one własnością ani wytwórców, których wszakże jest multum. Zalicza się

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Narodowy Cel Wskaźnikowy

NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Na poziomie regulacji prawnych zarówno unijnych, jak i krajowych ustanawia się bardzo wiele aktów prawnych, które mają na celu korzystnie wpływać na rozwój rynku biopaliw.  Można także zauważyć że dodatkowym celem regulacyjnym

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Klaster energii

KLASTER ENERGII Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw. KLASTER ENERGII – DEFINICJA USTAWOWA Definicja pojęcia “klaster energii”

Czytaj więcej »