Rurociągi

rurociąg

Rurociągi to urządzenia techniczne służące do transportu płynów poprzez zintegrowany ze sobą zamknięty układ ciśnieniowy.

Z czego składają się rurociągi?

Rurociągi obejmują w szczególności rury lub układy rur, kształtki rurowe, złączki, kompensatory, przewody elastyczne lub inne stosowne części składowe przenoszące ciśnienie.

Do czego używane są rurociągi?

W praktyce rurociągi używane są najczęściej do przesyłu gazu, ciepła, ropy, czy od niedawna – również wodoru. Mogą one być przesyłane na dalekie odległości pomiędzy państwami.

Rodzaje rurociągów

Wyróżnia się rurociągi znajdujące się zarówno nad powierzchnią, jak i pod nią. Rurociągi mogą znajdować się pod wodą na dnie akwenów wodnych.

Lokalizacje rurociągów

Rurociągi lokalizowane są na gruntach na zasadzie służebności przesyłu. Ich długość powoduje potrzebę organizacji logistyki budowy, która uwzględnia planistykę, topografię oraz poszanowanie prawa państw, przez które dany rurociąg przebiega.

Najpopularniejsze rurociągi

Wśród najbardziej znanych rurociągów możemy wymienić te służące do przesyłu gazu.

Rurociąg jamalski to gazociąg tranzytowy o łącznej długości 4196 kilometrów, zbudowany w celu połączenia Europy ze złożami gazu ziemnego na półwyspie Jamał.

Nord Stream 1 to gazociąg do transportu gazu ziemnego z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech, poprowadzony po dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem ewentualnych państw tranzytowych (Polski i krajów bałtyckich). Jego długość wynosi 1222 km, co czyni go najdłuższym gazociągiem morskim na świecie.

Nord Stream 2 to 234-kilometrowy gazociąg z Rosji do Niemiec biegnący przez Morze Bałtyckie, finansowany przez Gazprom i kilka europejskich firm energetycznych. Gazociąg został ukończony, ale nie wszedł do użycia z powodów politycznych.

Rurociąg Baltic Pipe – realizowany system gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę o przepustowości 10 mld m³ rocznie, którego uruchomienie zostało zaplanowane na 1 października 2022.

Źródła:
1. Wikipedia – rurociąg [czytaj więcej]
2.Wikipedia – Baltic Pipe [czytaj więcej]
3. Wikipedia – Gazociąg Jamał-Europa [czytaj więcej]
4. Wikipedia – Gazociąg Północny [czytaj więcej]
5. Wikipedia – Nord Stream 2 [czytaj więcej]

Hubert Spychalski

Hubert Spychalski

Członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”