Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Członkostwo

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” nieustannie rozwija się dzięki obecności licznego grona Członków, wśród których wyróżniamy Członków Wspierających, Członków Honorowych oraz Członków Zwyczajnych. Zrzeszamy specjalistów sektora energetycznego, a każda osoba i każdy podmiot stanowi podstawę do budowy naszej organizacji. Stanowimy przestrzeń, w której Członkowie mogą rozwijać zainteresowania oraz realnie przekładać swoje zaangażowanie na kształtowanie branży energetycznej. Wspólne działania naszych Członków Wspierających, Honorowych oraz Zwyczajnych zmieniają spojrzenie na polską energetykę.

Na skróty

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia „Z energią o prawie” może zostać osoba prawna, która po złożeniu pisemnej deklaracji, zostanie przyjęta do grona członków uchwałą Zarządu.

Korzyści dla Członka Wspierającego

wpływ na edukację energetyczną społeczeństwa

ekspozycja logo Członka wspierającego na stronie internetowej Stowarzyszenia

zaproszenie przedstawicieli Członka Wspierającego do udziału w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie (kongresach, prelekcjach, warsztatach i innych)

włączenie przedstawicieli Członka Wspierającego do Rady Ekspertów Stowarzyszenia

przekazywanie informacji od Członka Wspierającego w newsletterze Stowarzyszenia

publikowanie treści Członka Wspierającego w mediach społecznościowych i na stronie internetowej

status Partnera podcastu realizowanego przez Stowarzyszenie

pierwszeństwo otrzymywania specjalnych ofert partnerskich dotyczących wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie

możliwość organizacji dedykowanych spotkań z przedstawicielem Członka wspierającego

wskazane korzyści uzależnione są od wyboru pakietu członkowskiego.

Nawiązanie współpracy

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” jest otwarte na współpracę z podmiotami, które chcą  aktywnie włączyć się we wspólne działania na rzecz rozwoju sektora energetycznego. Poprzez wsparcie merytoryczne, finansowe lub rzeczowe Twoja organizacja zyskuje realny wpływ na wzrost świadomości społecznej w tematyce transformacji energetycznej oraz postępujących zmian klimatycznych.

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie przyszłości sektora energetycznego? Jako Członek Wspierający Stowarzyszenia „Z energią o prawie” uczestniczysz w naszej misji edukacji.

Dołącz do nas i wspólnie zadbajmy o bezpieczną przyszłość polskiej energetyki!

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Z energią o prawie” może zostać osoba fizyczna. Kandydat na Członka po złożeniu pisemnej deklaracji zobowiązany jest zapoznać się ze Statutem. Musi on ukończyć co najmniej 2-miesięczny okres próbny, podczas którego wykaże się zaangażowaniem w pracę Stowarzyszenia. Po upływie okresu próbnego Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na Członka zwyczajnego.

Korzyści dla Członka Zwyczajnego

współtworzenie inicjatyw oraz projektów Stowarzyszenia

uczestniczenie w spotkaniach z ekspertami z branży energetycznej

możliwość uczestniczenia w szkoleniach

wyjazdy studyjne oraz spotkania projektowo-integracyjne

zniżki na udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie

Dołącz do nas!

Interesujesz się branżą energetyczną? Lubisz aktywnie działać i angażować się w projekty? Chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności poprzez ciekawe projekty? Interesuje Cię bezpośredni kontakt z ludźmi kształtującymi polską energetykę i transformację energetyczną? Jeśli tak, w naszym Stowarzyszeniu znajdziesz doskonałe możliwości na rozwój swoich pasji i zainteresowań. Zapraszamy do dołączenia do grona Członków naszego Stowarzyszenia.

Pamiętaj, razem możemy więcej!