Prosument
Edukacja Energetyczna

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z oze na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

Czytaj więcej »
Opłata OZE
Elementarz Energetyki

Opłata OZE

Opłata OZE jest to jedna ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Moc umowna

Czym jest moc umowna? Moc umowna to czynna moc pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w

Czytaj więcej »

Zapraszamy do zapisania się do newslettera