Kategoria: Elementarz Energetyki

Toryfikat
Elementarz Energetyki

Toryfikat

Toryfikat to wysokoenergetyczne paliwo, wytwarzane w procesie termicznego przetwarzania substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Czytaj więcej »
rurociąg
Elementarz Energetyki

Rurociągi

Rurociągi to urządzenia techniczne służące do transportu płynów poprzez zintegrowany ze sobą zamknięty układ ciśnieniowy.

Czytaj więcej »
Punkt poboru energii
Edukacja Energetyczna

Punkt poboru energii

Punkt poboru energii to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego możma zmienić sprzedawcę.

Czytaj więcej »
Prosument
Edukacja Energetyczna

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z oze na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

Czytaj więcej »
Opłata OZE
Elementarz Energetyki

Opłata OZE

Opłata OZE jest to jedna ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Moc umowna

Czym jest moc umowna? Moc umowna to czynna moc pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie

Czytaj więcej »
Kogeneracja
Elementarz Energetyki

Kogeneracja

Kogeneracja to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grono odbiorców, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.  Definicja z rozporządzenia Według definicji z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Białe certyfikaty

Czym są białe certyfikaty? Sposób uzyskiwania certyfikatów efektywności energetycznej zwanych białymi certyfikatami, uregulowany został w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn.

Czytaj więcej »