Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Edukacja

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest edukacja. Uważamy, że każdy powinien mieć łatwy dostęp do informacji, które mogą być ważne na płaszczyźnie zawodowej lub prywatnej. Dlatego nasza działalność opiera się zarówno na udostępnianiu informacji dla profesjonalistów z branży
energetycznej, jak i dla osób chcących dowiedzieć się więcej o prawie energetycznym i polityce energetyczno-klimatycznej oraz odnawialnych źródłach energii. Edukujemy za pomocą naszego bloga, mediów społecznościowych oraz poprzez kapanie informacyjno-edukacyjne i wydarzenia plenerowe.