O Nas

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” powstało w 2020 r. W swojej działalności członkowie kładą szczególny nacisk na propagowanie wiedzy dotyczącej energetyki, a także podejmowanie działań przybliżających odbiorcom zagadnienia związane z ową dziedziną. Dzięki współpracy z ekspertami związanymi z branżą energetyczną, a także prawnikami, materiały publikowane przez organizację zawsze są na najwyższym poziomie. ZEOP to jednak nie tylko działania teoretyczne, ale przede wszystkim praktyka. Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzeń takich jak: konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, kursy, warsztatów, webinary, a także wykłady. Ponadto realizuje kampanie edukacyjne związane z szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz opiniuje działania podejmowane w zakresie sektora energetycznego, także w sferze prawnej. 

Nasze cele

  • zrzeszanie osób związanych z sektorem energetycznym oraz zainteresowanych poszerzaniem wiedzy związanej z energetyką;
  • wspieranie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonych surowców energetycznych;
  • prowadzenie działalności związanej z oświatą, kształceniem i wychowaniem w zakresie energetyki;
  • szerzenie świadomości ekologicznej i wpływu sektora energetyki na środowisko naturalne;
  • promowanie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanych nowych rozwiązań technicznych w zakresie sektora odnawialnych źródeł energii;
  • analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów związanych z prawem energetycznym.

Zarząd

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” we wszystkich działaniach reprezentuje Zarząd, do którego należą:

Aleksander Tretyn

Prezes Zarządu

Piotr Gil

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Brodowska

Członek Zarządu

Małgorzata Kamonciak

Członek Zarządu

Hubert Spychalski

Członek Zarządu

Członkowie honorowi

brak zdjęcia

dr Marcin Drewek

Członkostwo

Czy kierunek rozwoju sektora energetycznego jest Tobie obojętny? Jeśli przyszłość branży nie jest Tobie obojętna, wesprzyj nasze działania! W związku z ciągłym rozwojem jesteśmy otwarci na nowe, chętne do współpracy osoby. By zapoznać się bliżej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia kliknij tutaj. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Szczegóły dotyczące kandydatury jak i okresu próbnego znaleźć można w Regulaminie Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia

Wesprzyj nas

Jeśli zainteresowały Cię działania naszego stowarzyszenia, chcesz wspierać rozwój zrównoważonego miksu energetycznego i transformację energetyczną, uprzejmie zapraszamy do składania darowizn na cele statutowe naszej organizacji. Jeśli przyszłość polskiej i światowej energetyki nie jest Tobie obojętna, razem twórzmy lepszą przyszłość!

Nr konta: 71 1140 2004 0000 3402 8093 1841
mBank

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe