O Nas

Nasze cele i założenia

Podstawowym celem Stowarzyszenia „Z energią o prawie” jest zrzeszanie osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy związanej z sektorem energetycznym.

Wspiera ono rozwój sektora odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonych surowców energetycznych. Przez podejmowane inicjatywy wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, a także rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. W swojej pracy skupia się również na działaniach związaną z oświatą, kształceniem i wychowaniem.

Swoje cele Stowarzyszenie „Z energią o prawie” realizuje poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i innych wydarzeń o tematyce związanej z sektorem energetycznym i sektorami pokrewnymi. Współpracuje z ekspertami z branży energetycznej i sektorów pokrewnych oraz z podmiotami o zbliżonych celach, działającymi na terenie Polski oraz za granicą. Realizuje także materiały oraz kampanie edukacyjne związane z szerzeniem wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki oraz zrównoważonego rozwoju.

Zarząd

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” we wszystkich działaniach reprezentuje Zarząd, do którego należą:

Aleksander Tretyn

Prezes Zarządu

Piotr Gil

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Brodowska

Członek Zarządu

Małgorzata Kamonciak

Członek Zarządu

Hubert Spychalski

Członek Zarządu

Członkowie honorowi

dr Marcin Drewek

Członkostwo

Czy kierunek rozwoju sektora energetycznego jest Tobie obojętny? Jeśli przyszłość branży nie jest Tobie obojętna, wesprzyj nasze działania! W związku z ciągłym rozwojem jesteśmy otwarci na nowe, chętne do współpracy osoby. By zapoznać się bliżej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia kliknij tutaj. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Szczegóły dotyczące kandydatury jak i okresu próbnego znaleźć można w Regulaminie Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia

Nasi patroni

Patroni Merytoryczni

Patroni Medialni

Organizacje Wspierające

Wesprzyj nas

Jeśli zainteresowały Cię działania naszego stowarzyszenia, chcesz wspierać rozwój zrównoważonego miksu energetycznego i transformację energetyczną, uprzejmie zapraszamy do składania darowizn na cele statutowe naszej organizacji. Jeśli przyszłość polskiej i światowej energetyki nie jest Tobie obojętna, razem twórzmy lepszą przyszłość!

Nr konta: 71114020040000340280931841 mBank

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe