Toryfikat

Toryfikat

Toryfikat to wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t. Definicja ustawowa toryfikatu znajduje się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. To pojęcie w dość obszerny sposób charakteryzuje pojęcie toryfikatu.

Jak wytwarza się toryfikat?

Toryfikat wytwarzany jest w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz części odpadów,  które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach. Proces ten przebiega w temperaturze pomiędzy 200-320°C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych.

Toryfikat a węgiel lub drewno

Jakie są podstawowe różnice przemawiające za stosowaniem toryfikatu kosztem węgla lub drewna?

Przede wszystkim należy spojrzeć na kwestie wartości opałowej, która jest znacznie wyższa niż w przypadku węgla czy drewna. Ponadto toryfikat cechują hydrofobość, wytrzymałość mechaniczna, czy jednorodność składu chemicznego.

Toryfikat a biomasa

Przetworzenie substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego odbywa się praktycznie na takiej samej zasadzie jak przetwarzanie biomasy. Oznacza to, że przetwórnie biomasy mogą być wykorzystywane również do przetwórstwa toryfikatu.

Zaleta spalania toryfikatu

Niewątpliwą zaletą spalania toryfikatu jest ograniczanie emisji CO2 do atmosfery, która w porównaniu ze spalaniem węgla jest bardzo wysoka.

Hubert Spychalski

Hubert Spychalski

Członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”