Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Tag: energia elektryczna

Obligo giełdowe

Obligo giełdowe to obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdach towarowych nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii.

Czytaj więcej »
Prosument
Elementarz Energetyki
zeop

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z oze na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

Czytaj więcej »

Kogeneracja

Kogeneracja to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki
zeop

Falownik

Co to jest falownik? Nie sposób opisać konstrukcji falownika bez posługiwania się specjalistyczną terminologią, jednak aby łatwo wdrożyć się w ten temat, gdyż wystarczy powiedzieć,

Czytaj więcej »