Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – debata

Debata pt. “Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” została zorganizowana przez Stowarzyszenie “Z energią o prawie” oraz Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza  30 marca 2021 r. o godz. 18:00.Regulacje prawne morskiej energetyki wiatrowej

Prace legislacyjne ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych trwały wiele czasu. Długo trwający proces prawodawczy rozpoczął ogromny, a zarazem długoletni i wielomiliardowy projekt budowy morskich farm wiatrowych w polskiej strefie morza Bałtyckiego, który dopiero będzie nabierał prędkości, bowiem znajdujemy się w jego etapie startowym.Wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej

Nowe przepisy przewidują, że w pierwszej fazie działania systemu dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika m. in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, która przewiduje, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny. Odpowiednie wnioski musza trafić do Prezesa URE przed 31 marca. Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Dlatego zakłada się, że do tego systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty offshore na polskim Bałtyku.Zagadnienia poruszane w czasie debaty

W czasie debaty nasi goście poruszą następujące zagadnienia:
📌 Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – czy to rozwiązanie doskonale i kompletne?
📌 Czy Pomorze jest gotowe aby wykorzystać potencjał i impuls rozwojowy morskiej energetyki wiatrowej?
📌 Offshore jako istotny komponent w krajowych planach transformacji energetycznejPatroni debaty o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Mamy zaszczyt poinformować, że debatę „Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” swoim patronatem objęło wiele podmiotów.

 

Głównym Patronem Honorowym Debaty został Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Do grona Patronów Merytorycznych dołączyły trzy znamienite kancelarie prawne z całej Polski zajmujące się prawem energetycznym. Są to: MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy oraz Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.

 

Głównym Patronem Medialnym debaty został portal CIRE. Do grona Patronów Medialnych należą również portal Biznes Alert oraz portal Wysokie Napięcie.

 

Swoim Patronatem objęły nas także takie podmioty jak: Earth Energy, Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

Serdecznie zapraszamy!