Obecna pozycja węgla w kontekście produkcji energii elektrycznej

Węgiel

Dwa odmienne podejścia do węgla

Śledząc dyskusję, dotyczącą miejsca węgla w rodzimym rynku energetycznym, jaka ma obecnie miejsce w Polsce, można dostrzec dwa zwalczające się nawzajem obozy. Pierwszy mówiący o konieczności nieodchodzenia od źródeł kopalnych oraz drugi, który twierdzi, że z racji na ceny oraz potrzeby zrównoważonego rozwoju należy ograniczyć, bądź nawet w perspektywie długoterminowej, całkowicie od niego dojść. Analizując obecny stan gospodarczo-ekonomiczny, zwłaszcza w kontekście przerywania niektórych łańcuchów dostaw, można dojść do wniosku, iż koniecznym jest, aby Polska określiła swoją politykę energetyczną na najbliższe lata.

Dlaczego nie możemy już dzisiaj odejść od węgla?

Zastanawiając się, jaką rolę odegra finalnie węgiel, konieczne jest więc umiejscowienie tego źródła energetycznego w kontekście jego alternatyw. Po pierwsze, z racji na ograniczenia budżetowe, Polska nie jest w stanie radykalnie porzucić węgla na rzecz innego, dowolnego źródła energetycznego. Po drugie znaczna część dostaw m.in. paneli fotowoltaicznych, ale i stali (która stanowi istotny produkt w rozwoju gospodarczym), jest obecnie zatrzymywana na potrzeby wewnętrzne Chin, które same przechodzą diametralną zmianę energetyczną. Po trzecie, od strony prawnej, brak jest stabilnej legislatury, dającej bezpieczne podłoże inwestorom chcącym rozwijać swoje przedsiębiorstwo trudniące się produkcją energii elektrycznej.

Dwa źródła problemów dotyczących węgla

Powyższe uwagi skłaniają do zajęcia stanowiska, że kwestia węglowa rozbija się na dwa źródła, stanowiące o braku określenia dalszej drogi, jaką powinniśmy podążać:

  1. problemy związane ze sferą spraw wewnętrznych – a więc brak odpowiedniego ustawodawstwa oraz oddania kwestii politycznych ekspertom,
  2. problemy zewnętrzne – oscylujące wokół kłopotów z eksportem poszczególnych dóbr.

Skutki problemów dotyczących węgla w Polsce

W związku z powyższym pomimo zapewnień zmian oraz informacji o tym, iż w Polsce rozwijają się projekty mające na celu odchodzenie od źródeł kopalnych, nie można mówić realnie o całkowitym odejściu od węgla. Ponadto mając na uwadze galopującą inflację, należy ostrożnie planować kolejne zmiany.

Wydaje się, że obecne czasy pozwalają jedynie na częściową zmianę i rozwój miksu energetycznego Polski, jednak nie należy podchodzić do poruszanej kwestii nazbyt pesymistycznie. W ubiegłym roku bardzo dobrze można było odnotować gigantyczny wzrost liczby prosumentów. Niemniej głównym zasobem strategicznym dla Polski w kontekście produkcji energii elektrycznej pozostaje węgiel.

Źródła:
1. Forsal [czytaj więcej]
2. BiznesAlert.pl [czytaj więcej]
3.Parkiet [czytaj więcej]

Autor: Michał Bielicki