Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Energia niskoemisyjna

Energia niskoemisyjna to energia pochodząca ze źródeł, które w wyniku procesu pozyskiwania energii elektrycznej nie oddają, bądź oddają w stopniu niewielkim gazy cieplarnianie do atmosfery.

Czym jest energia niskoemisyjna?

W pierwszej kolejności z terminem niskoemisyjności należy utożsamić źródła wytwórcze energii, których emisja dwutlenku węgla jest albo na niskim poziomie, albo na poziomie zerowym. Są to przede wszystkim odnawialne źródła energii oraz elektrownie jądrowe. Ze względu na ochronę klimatu, energia niskoemisyjna będzie coraz częściej funkcjonować w polskim czy europejskim systemie elektroenergetycznym.

Technologie niskoemisyjne

Energia niskoemisyjna wykorzystywana może być w wielu sektorach gospodarki, w transporcie czy gospodarstwach domowych. Niskoemisyjność wynika z technologii, które są wykorzystywane w procesie produkcji energii oraz zużycia paliw kopalnych.

Technologie niskoemisyjne w gospodarce znajdują na przykład zastosowanie w użyciu odnawialnych źródeł energii do zasilania zakładów produkcyjnych. W Polsce zielona energia produkowana jest przede wszystkim dzięki lądowym farmom wiatrowym oraz fotowoltaicznym. Oprócz powyższych dwóch głównych źródeł energii odnawialnej mamy również do czynienia z biogazowniami, elektrowniami wodnymi, zaś w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać rozpoczęcia eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz wodoru.

Energia niskoemisyjna w transporcie

W transporcie energia niskoemisyjna przejawia się również w użyciu OZE do zasilania pojazdów elektrycznych. Ograniczenie spalin samochodowych jest niezwykle istotne dla starań o lepszą jakość klimatu i powietrza.

Gospodarstwa domowe z energią niskoemisyjną

Przeciętny obywatel prowadzący gospodarstwo domowe również może przyczynić się do używania energii niskoemisyjnej poprzez zamontowanie chociażby instalacji fotowoltaicznej, bądź magazynu energii. Domy i mieszkania mogą być zaś ogrzewane za pomocą energii geotermalnej, co niezwykle popularne jest w krajach skandynawskich ze względu na ich zasoby naturalne.

Nie tylko OZE

Wydaje się, że za energię niskoemisyjną należy również wskazać tę, która pochodzi ze źródeł o mniejszej emisyjności niż na przykład pochodząca z elektrowni węglowych. W takim przypadku spalany gaz, za pomocą którego produkowana jest energia jest mniej emisyjny.

Elektrownie jądrowe, chociaż nie są uznawane za odnawialne źródła energii cechują się niską emisyjnością. Ich emisja dwutlenku węgla jest na zerowym poziomie, a cechują się one bardzo wysoką wydajnością.

Źródła:

  1. Po prostu energia [czytaj więcej]
  2. EATON [czytaj więcej]
  3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią [czytaj więcej]