Napęd hybrydowy

Napęd hybrydowy to połączenie dwóch silników: spalinowego i elektrycznego, które mogą pracować osobno lub jednocześnie napędzając pojazd. Coraz więcej marek samochodowych oferuje modele o napędzie hybrydowym. Co jednak oznacza zwrot „hybrydowy” i czym różnią się poszczególne napędy prezentowanych na rynku ofert?

Rodzaje napędów hybrydowych

Podczas dyskusji podejmowanych na temat napędów hybrydowych powstaje pytanie, czym różnią się poszczególne typy aut hybrydowych, a także dlaczego można wyróżnić kilka ich wersji oraz w czym dana technologia jest lepsza od drugiej? Na rynku jest obecnych kilka różnych modeli napędu hybrydowego, jednak do najczęściej spotykanego podziału należy zaliczyć rozróżnienie na:

  1. napęd hybrydowy szeregowy
  2. napęd hybrydowy równoległy
  3. napęd hybrydowy szeregowo-równoległy

Nie jest to podział całkowity, jednak w zupełności tłumaczy złożoność omawianego zagadnienia.

Przez pojęcie napędu szeregowego należy rozumieć konstrukcję, w której silnik spalinowy nie jest mechanicznie połączony z kołami pojazdu. Jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, która następnie zasila silnik elektryczny. Pełni on rolę generatora. Wykorzystuje się go w sytuacjach, w których samochód jest na większym obciążeniu np. podczas wjazdu pod górę, przyśpieszania, czy w momencie rozruchu pojazdu.

Napędem równoległym jest jednostka, która już przez samą nazwę sugeruje, że oba silniki, a więc zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowy może działać jednocześnie. Rozwiązanie to pozwala na generowanie większych mocy, co znowu przekłada się na funkcjonalność i znajduje zastosowanie przede wszystkim w pojazdach większych gabarytowo, a przez to cięższych. W tym rozwiązaniu jednostka spalinowa jest trwale sprzęgana z kołami auta.

Przechodząc do ostatniego typu, czyli do napędu szeregowo-równoległego, należy wskazać, że wyróżnią się on tym, jak sama nazwa wskazuje, że łączy dwa poprzednie rozwiązania. Jest on najpopularniejszym rozwiązaniem wśród współcześnie produkowanych samochodów o napędzie hybrydowym. Wybór właśnie tego rodzaju napędu spowodowała jego uniwersalność. Przykładowo podczas wyprzedzania pracują oba silniki, gdy w czasie zwyczajnej eksploatacji wyłącznie jeden w zależności od zapotrzebowania na moc. Ponadto podczas pracy silnika konwencjonalnego, ładowany jest akumulator, co później pozwala na pracę wyłącznie silnika elektrycznego.

Historia hybrydy

Pierwszą firmą, która zaprezentowała samochód o napędzie hybrydowym była Toyota. W 1997 roku wypuściła uważany przez wielu miłośników aut za kultowy model Prius. Dzisiaj wzbogacono proponowane egzemplarze o m.in. Toyotę C-HR czy Camry. Nie bez przyczyny inne przedsiębiorstwa podchwyciły trend i w krótkim czasie również zaczęły opracowywać własne jednostki o podobnym napędzie.

Unijne ograniczenia emisyjności pojazdów

Obecnie obowiązująca regulacja, wprowadzona dyrektywą UE tzw. Euro 4 (Dyrektywa 98/69/WE oraz 2002/80/WE), wskazuje na maksymalną dopuszczalną emisję, a co za tym idzie, w znaczącym stopniu ogranicza w ruchu drogowym starsze modele aut, które jej nie spełniają. W kolejnych latach zapowiedziano pogłębianie restrykcji w postaci coraz większego ograniczenia emisyjności dopuszczonych modeli. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą właśnie hybrydy. Wyższa cena tego typu samochodów pozwala długofalowo na oszczędność poprzez zmniejszenie wydatków związanych z tankowaniem samochodów oraz brakiem zmartwienia w postaci tego, że w pewnej perspektywie czasu będzie trzeba zmienić auto z powodu przyjętych regulacji prawnych.

Zalety napędu hybrydowego

Dzięki technologii hybrydowej udało się w znacznym stopniu ograniczyć spalanie samochodu, a także zredukować jego hałas. Mając na uwadze potrzeby zrównoważonego rozwoju, a więc zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, potocznie nazywane „hybrydy” pozwalają na przybliżenie tego celu, a co za tym idzie, wpisują się doskonale w obowiązujące obostrzenie dotyczące maksymalnego możliwego emitowania CO2 przez samochody.

Nie tylko zalety, ale i również wady

Odejście od standardowych koncepcji napędu ma niestety także swoje mankamenty. Są one spowodowane przede wszystkim problemem z żywotnością akumulatorów, które z racji na większe wykorzystanie ich roli w samochodzie są narażone na szybszą ich eksploatację. Powoduje to zwiększony problem ich racjonalnej utylizacji, co w efekcie przekłada się na problemy środowiskowe. Oprócz tego cena samochodów hybrydowych potrafi być dużo wyższa, co pomimo późniejszego zaoszczędzenia w postaci rzadszych wizyt na stacjach, już na starcie zniechęci do kupna część zainteresowanych.

Wnioski

Konkludując, auta o napędzie hybrydowym z pewnością przyczyniają się i będą się przyczyniać do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Sprawia to, że są one przyjazne środowisku. Jednak wspomniana cena oraz konieczność częstszych wymian niekiedy dość drogich akumulatorów skutecznie zredukuje również potencjalnych nabywców. Niemniej jest to technologia, która z pewnością zasługuje na uznanie.

Źródła:

  1. Seat [czytaj więcej]
  2. Quarson [czytaj więcej]
  3. Moto.pl [czytaj więcej]
  4. Rzeczpospolita Motoryzacja [czytaj więcej]
  5. Auto Świat [czytaj więcej]
Michał Bielicki

Michał Bielicki

Członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”