Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Wydarzenia edukacyjne

Stowarzyszenie za główny cel działalności obrało szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, dlatego podejmujemy się organizacji licznych wydarzeń edukacyjnych. Zaliczają się do nich m.in. studia podyplomowe, warsztaty prawa energetycznego, energetyczne strefy relaksu, konkursy. Staramy się wychodzić naprzeciw wątpliwościom i pytaniom osób w różnym wieku – wierzymy bowiem, że bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważona polityka energetyczna dotyczą nas wszystkich.