Edukacyjna strefa blackoutu

W dniach 7 i 8 grudnia 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Stowarzyszenie „Z energią o prawie” we współpracy z ONDE SA oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Energetycznego „on/off” zorganizowało edukacyjną strefę blackoutu.

Tematyka wydarzenia

Długotrwałe przerwy w dostawie prądu, mogące mieć bardzo poważne następstwa, realnie zagrażają Europie podczas nadchodzącej zimy. Nawet krótka przerwa w dostawie prądu potrafi sparaliżować działanie gospodarstwa domowego i firmy. Przedsiębiorstwa, dla których energia elektryczna jest niezbędna do prowadzenia działalności, coraz częściej zwracają się w stronę alternatywnych źródeł energii, aby zdobyć niezależność energetyczną.

W Polsce nieprzerwanie największy udział w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie zasilane węglem kamiennym oraz brunatnym. W roku 2018 najważniejszym paliwem przyczyniającym się do wytwarzania energii elektrycznej był węgiel kamienny i brunatny, którego udział na polskim rynku energetycznym wyniósł aż 76,8%. 

Coraz częściej słyszymy o zagrożeniu wystąpienia blackoutu. Wiele państw instruuje swoich obywateli, przygotowując wskazówki wskazujące odpowiednie postępowanie na wypadek wystąpienia takiego stanu. 

Przebieg strefy

Osoby zainteresowane naszą energetyczną strefą relaksu i edukacji mogły skorzystać z miejsc specjalnie przystosowanych do odpoczynku. Zorganizowana została „Gra w balckout”. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z energetyką i mieli możliwość wygrania nagród, jakie przekazali na ten cel organiatorzy oraz Partnerzy. W ramach rozrywki możliwe było także zagranie w FIFA. 

fot. Krzysztof Maliszewski ONDE
fot. Krzysztof Maliszewski ONDE

Wykład w ciemności

Na zakończenie strefy odbyło się spotkanie z Szymonem Witoszkiem – dyrektorem ds. rozwoju w ONDE S.A. Podczas wykładu pt. „Grzech pierworodny, raj utracony” zaprezentował największe błędy, jakie zostały w ciągu ostatnich lat popełniane w sektorze energetycznym. 

Partnerzy

Organizacja „Gry w blackout” była możliwa dzięki nagrodom, jakie otrzymaliśmy od Partnerów: