Warsztaty z prawa energetycznego

Zapraszamy na certyfikowane „Warsztaty z prawa energetycznego” organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego „on/off” z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Z energią o prawie”.Forma warsztatów

Warsztaty odbędą się w formie 7 wykładów online, w każdy czwartek o godz. 18:00 od 15 kwietnia do 27 maja 2021 r. Prelekcje wygłoszą eksperci zawodowo związani z branżą energetyki i prawa energetycznego. Wydarzenie skierowane jest głównie do studentów, jednak każda zainteresowana osoba jest mile widziana. Za udział w warsztatach będzie można uzyskać certyfikat.

Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams w zespole „Warsztaty prawa energetycznego”. Aby do niego dołączyć, należy wpisać kod: bwxd3vt, albo skorzystać z linku. Utrwalanie oraz późniejsze udostępnianie nagrania ze spotkania uzależnione jest od zgody prelegenta.Warunki uzyskania certyfikatu udziału w warsztatach

Dla wydania certyfikatu wymagane jest:
➡️ uczestnictwo w minimum 5 spotkaniach;
➡️ zaliczenie testu na minimum 60%;
➡️ uzupełnienie formularza zgłoszeń.

Zapisy na warsztaty trwają tylko do środy 14 kwietnia do godz. 23:59.

Po każdym spotkaniu zostanie otworzony w test składający się z 10 pytań, dotyczących kwestii poruszonych na wykładach. Czas na podejście do testu to 24 godziny od momentu jego otworzenia, jednak na jego rozwiązanie uczestnik będzie miał tylko 10 minut. Do każdego testu będzie podany osobny link.Wykład nr 1 – 15.04.2021 r.

Temat: Wprowadzenie do rynku energii

Rynek energii jest pojęciem bardzo obszernym, składającym się z wielu mniejszych gałęzi, jednak jedną z najważniejszych jest ta dotycząca prawa energetycznego. Prawo odgrywa w energetyce kluczową rolę, bowiem rynek, który przez swoje znaczenie dla funkcjonowania światowej gospodarki wymaga bardzo dobrze zbudowanych uregulowań prawnych, które dają jego podstawę do funkcjonowania.

Wykład o aspektach prawnych rynku energii i nie tylko poprowadzi Beata Superson-Polowiec – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła.Wykład nr 2 – 22.04.2021 r.

Temat: Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorcy końcowego

Kim jest odbiorca końcowy oraz jak wygląda sprzedaż energii elektrycznej do takiego odbiorcy? Zawieranie umów na sprzedaż energii elektrycznej jest czynnością powszechną, bowiem każdy właściciel gospodarstwa domowego musi zapewnić sobie energię elektryczną, a dzieje się tak dzięki umowom. Na cenę sprzedaży prądu wpływa wiele czynników, zaś co jaki czas na fakturach za prąd pojawiają się coraz to nowe pozycje opłat.

Podczas tego spotkania zostaną poruszone kluczowe zagadnienia z zakresu zawierania umów na rynku detalicznym, problematyka zasady TPA oraz omówione zostaną elementy wpływające na cenę energii elektrycznej.

Wykład na temat licznych zagadnień związanych ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorcy końcowego poprowadzi Anna Eliszewska – radca prawny, partner Kancelarii MGS LAW. W ramach MGS LAW odpowiada za realizację obsługi prawnej na rzecz klientów Kancelarii z sektora energetycznego, gazowego i paliwowego (Energy & Utilites). Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rynku detalicznym i hurtowym energii elektrycznej, w szczególności w zakresie umów zawieranych w tym obszarze, kwestii dostosowania się do nowych regulacji (m.in. ustawa o odnawialnych źródłach energii, dyrektywy MIFID2 rozporządzeń EMIR i REMIT), a także wsparcia prawnego w relacjach z podmiotami na rynku OZE.Wykład nr 3 – 29.04.2021 r.

Temat: Odnawialne źródła energii – wprowadzenie

Energetyka jądrowa w Polsce jest tematem wciąż stosunkowo obcym. Polska nie posiada bowiem własnej elektrowni jądrowej, a co za tym idzie, nie mamy doświadczenia w tego typu inwestycjach. Pojawiają się zatem pytania o opłacalność budowy elektrowni jądrowych oraz czy są one bezpieczne.

Transformacja energetyczna, która już rozpoczęła swój bieg, a także wygaszanie elektrowni węglowych stwarza potrzebę zastąpienia elektrowni węglowych, które są stabilnymi źródłami energii. Elektrownie jądrowe są opcją, która może wspomóc odnawialne źródła energii, charakteryzujące się niestabilnością produkcji energii.

W całej Europie małymi krokami następuje obecnie transformacja energetyczna, która doprowadzić ma do neutralności klimatycznej w 2050 roku, zaś odnawialne źródła energii będą stanowiły podstawę tej transformacji. Aby rozwój OZE przebiegał pomyślnie, niezbędne są odpowiednie uregulowania prawne, ale nie tylko. Potrzebny jest zrównoważony rozwój gospodarki, infrastruktury technicznej oraz wsparcie finansowe na wielu płaszczyznach biznesu.

Wykład, podczas którego skupimy się głównie na prawnych aspektach odnawialnych źródeł energii, poprowadzi dr Marcin Drewek – asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK, opiekun merytoryczny SKN Prawa Energetycznego „on/off”. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz energetycznego (artykuły, glosy, recenzje, opinie prawne) oraz dysertacji doktorskiej poświęconej zagadnieniom dotyczącym umowy o korzystanie z nieruchomości w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe. Prelegent na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, prawnik w licznych sprawach pro bono. Specjalista z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa umów oraz prawa energii odnawialnej.Wykład nr 4 – 06.05.2021 r.

Temat: Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowe

Wykład poprowadzi Łukasz Sawicki – Główny Specjalista ds. strategii i analiz ekonomicznych sektora jądrowego
Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 2006 roku związany z branżą jądrową, od 2010 roku zatrudniony w administracji rządowej, gdzie zajmował się przygotowaniem „Programu polskiej energetyki jądrowej” i jego aktualizacją. Specjalizuje się w strategiach rozwojowych przemysłu jądrowego na świecie oraz w problematyce ekonomii energetyki jądrowej.Wykład nr 5 – 13.05.2021 r.

Temat: Bilansowanie handlowe, regulacja i zarządzanie elastycznością na rynku

Rynek energetyczny jest niezwykle trudny do zarządzania, zaś bilansowanie handlowe i jego regulacja wymaga ogromnego zaangażowania, przemyślanych decyzji oraz oglądu na gospodarkę lokalną, a także światową. Wszystko powyższe powoduje wymóg dokładnego uregulowania prawnego oraz wdrożenia odpowiednich rozwiązań pozwalających na bilansowanie handlowe, regulacje i zarządzanie elastycznością rynku.

Wykład poprowadzi Grzegorz Pizoń – partner kancelarii Bird & Bird odpowiedzialny za praktykę Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Doradza klientom od ponad dekady. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym rynku energii, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu m. in. prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska.Wykład nr 6 – 20.05.2021 r.

Temat: Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu

Niezwykle głośny temat, który od wielu miesięcy nie schodzi z piedestału zainteresowania zostanie poruszony również na naszych warsztatach. O energetyce lądowej w Polsce można by napisać książki, bowiem w ostatnich latach nie brak kontrowersji związanych z tą gałęzią OZE – głównie przez ustawę 10H oraz etap wzrostu opodatkowania o kilkaset procent. Ostatnio temat onshore’u wrócił, poprzez pojawienie się projektu nowelizacji ustawy dot. budowy elektrowni wiatrowych na lądzie, która ma złagodzić obecne obostrzenia oraz wprowadzić nowe rozwiązania m.in. dla samorządów gminnych. Energetyka wiatrowa na morzu z kolei doczekała się ustawy regulującej proces budowy offshore’u na Bałtyku. Rok 2021 rozpoczyna zatem nowy rozdział polskich OZE otwierając nowe możliwości na rozwój alternatywnych źródeł energii.

Wykład poprowadzi Piotr Czopek – od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej (Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii) w Ministerstwie Energii, a następnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorował prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania, w tym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Od stycznia 2021 r. jako Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej zajmuje się kwestiami regulacyjnymi związanymi z promowaniem rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.Wykład nr 7 – 27.05.2021 r.

Temat: Ryzyka prawne i zakupowe z perspektywy przedsiębiorcy – odbiorcy końcowego

Na jednym z naszych pierwszych warsztatów poruszaliśmy temat sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Mowa jednak była o odbiorcy indywidualnym. Tym razem warsztaty będą dotyczyć zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorców i związanych z tym ryzyk prawnych i zakupowych. Dla przedsiębiorców zużywających dużą ilość energii elektrycznej często kwestie zakupu energii elektrycznej są jednymi z głównych zagadnień stanowiących o kosztach prowadzenia przedsiębiorstwa.

Wykład poprowadzi Bartosz Palusińki – współzałożyciel i partner w firmie ENERACE. Na co dzień wykorzystuje swoje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę do budowania innowacyjnych rozwiązań zakupowych spełniających najwyższe wymagania klientów biznesowych. Od ponad 10 lat zajmuje się zakupami energii elektrycznej i gazu ziemnego na szeroką skalę. Pierwsze doświadczenia w tym zakresie zdobywał w międzynarodowej grupie handlowej TESCO, gdzie odpowiadał za zakupy energii dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Turcji. Przez 6 kolejnych lat współtworzył międzynarodową firmę doradczą specjalizującą się w zakupach energii.