Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Elementarz energetyki

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności przygotowuje liczne inicjatywy społeczne. Uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach plenerowych, podczas
których prowadzimy aktywną edukację, organizujemy gry, zabawy i konkursy związane z energetyką oraz postępującymi zmianami klimatycznymi. Spotkać
nas można na festynach, dożynkach, czy juwenaliach. Opracowujemy również treści podnoszące świadomość w zakresie energetyki oraz wrażliwość na
otaczające społeczeństwo problemy klimatyczne.

Biopaliwo

Biopaliwo to paliwo pochodzenia „ekologicznego”, które wykorzystywane w procesie wytwarzania energii nie powoduje emisyjności CO2, ani innych negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego.

Czytaj więcej »

Napęd hybrydowy

Napęd hybrydowy to połączenie dwóch silników: spalinowego i elektrycznego, które mogą pracować osobno lub jednocześnie napędzając pojazd.

Czytaj więcej »

Pompa ciepła

Pompa ciepła – urządzenie wykorzystujące naturalne kierunki przepływu ciepła w celu transportowania go z miejsca występowania do punktu docelowego.

Czytaj więcej »