Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Pozostałe działania edukacyjne

Skupiając się na edukacji i szerząc wiedzę z zakresu sektora energetycznego, nie zamykamy się wyłącznie na działania wymienione powyżej. Stowarzyszenie
podejmuje również inne inicjatywy, które kieruje do osób w każdym wieku. Zaliczyć do nich można m.in. konkursy dla szkół, kapanie informacyjne, opracowania, czy prowadzony na blogu Elementarz energetyki.