Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Konkurs fotograficzny “Wakacje z energetyką”

Czas wakacji zazwyczaj utożsamiamy z różnymi podróżami, wycieczkami, zwiedzaniem i odkrywaniem nowych miejsc. Niejednokrotnie podczas wypraw uwieczniamy na zdjęciach fascynujące nas obiekty. Infrastruktura energetyczna także jest niezwykle interesująca, w związku z czym chcielibyśmy zaprosić do połączenia swoich wakacyjnych pasji z udziałem w konkursie fotograficznym. 

Konkurs fotograficzny – cele

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” organizuje Konkurs fotograficzny pn. „Wakacje z energetyką”. Jego celem jest szerzenie świadomości energetycznej wśród społeczeństwa i budowanie zainteresowania infrastrukturą energetyczną. W swym założeniu konkurs również pozwoli na poznanie gospodarki lokalnej, skupionej przede wszystkim wokół miejsca zamieszkania uczestnika. Co więcej, udział w konkursie daje także możliwość poszukiwania nowych miejsc do zwiedzenia podczas wakacyjnych podróży. Mile widziane są fotografie przedstawiające nie tylko obiekty zlokalizowane na terenie Polski, lecz także poza granicami kraju.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs fotograficzny trwa od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 2021 roku. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, których zadaniem będzie wykonanie fotografii obiektu energetycznego. Każdy zgłasza maksymalnie jedno zdjęcie. Fotografie należy przekazać w wersji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@zeop.pl, wpisując w tytule „Konkurs”. Do wiadomości należy dołączyć uzupełniony formularz (link). Fotografie konkursowe będą zbierane do dnia 15 września 2021 r. do godz. 23:59. 

Nagrody dla laureatów konkursu

W ramach Konkursu przyznane zostaną nagrody ufundowane przez Partnera konkursu, ONDE S.A.:

  • Nagroda Główna;
  • Wyróżnienia;
  • Nagroda Publiczności.

Regulamin Konkursu

Konkurs jest organizowany pod Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministra Klimatu i Środowiska. Patronem medialnym wydarzenia został portal Biznes Alert.

Partnerem konkursu fotograficznego “Wakacje z energetyką” jest ONDE SA – lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowy wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce.

Zapraszamy do udziału!