Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Konkurs na projekt graficzny „Zaprojektuj KEP 2024” 

konkurs na projekt graficzny

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” ogłasza konkurs na najciekawszy projekt graficzny. Przeznaczony jest dla pełnoletnich osób do 30 roku życia.  

Cel konkursu na projekt graficzny

Organizowany konkurs na projekt graficzny ma na celu wspieranie młodych projektantów graficznych, chcących zdobywać doświadczenie i stawiać wyzwania nowym obszarom pracy projektowej, a także pragnących poszerzać portfolio oraz prezentować dzieła szerokiemu gronu odbiorców. Związany jest on z III edycją Kongresu Energetyki Przyszłości, jaki odbędzie się w kwietniu 2024 r.  

Praca konkursowa

W ramach pracy konkursowej Uczestnicy powinni przygotować projekt graficzny w formie elektronicznej, związany tematycznie z energetyką i jej przyszłością. Praca powinna zostać opracowana w formacie PDF w trzech wymiarach: 210×297 mm, 29,7×42 cm oraz 14,8×21 cm i być dostosowany do wydruku na plakacie, torbie bawełnianej lub okładce notatnika. Obowiązkowo powinna zawierać logo Kongresu (logo KEP), fakultatywnie również logo organizatora – Stowarzyszenia „Z energią o prawie” (logo ZEOP). Loga można pobrać z dysku Google  

Termin i sposób złożenia pracy

Prace należy przesyłać do dnia 31 stycznia 2024 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@zeop.pl. W treści wiadomości należy wskazać imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia oraz adres e-mail do kontaktu (jeżeli jest inny niż ten, z którego została wysłana praca Konkursowa).                  W temacie wiadomości uczestnik Konkursu powinien zamieścić frazę „Konkurs KEP 2024”. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, a praca musi być wykonana samodzielnie – nie ma możliwości złożenia pracy grupowej.  

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2024 r. O jego wynikach Uczestnicy zostaną poinformowani w wiadomości e-mail.  

Nagrody

Za udział w konkursie Organizator przewidział nagrody związane z możliwością zaprezentowania prac konkursowych szerokiemu gronu odbiorców, będących specjalistami branży energetycznej, w tym osobom z działów marketingu spółek energetycznych. W zależności od zajętego miejsca praca zostanie wydrukowana na materiałach reklamowych, jakie otrzymają uczestnicy III edycji Kongresu Energetyki Przyszłości: na plakacie w ramce A5, na torbie bawełnianej lub na notatniku. Ponadto zwycięzcy otrzymają dyplom, jaki zostanie wręczony na scenie podczas trwania KEP wraz z przedstawieniem autorów zwycięskich prac. 

Ponadto prace, jakie zostaną wysoko ocenione zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie, zostaną wydrukowane na plakatach A3 i przygotowane do wystawy. Taka wystawa zostanie zorganizowana podczas trwania III edycji Kongresu Energetyki Przyszłości.