Generacje biopaliw

Generacje biopaliw

Generacje biopaliw – katalog biopaliw wykorzystywanych na rynku, wyróżnionych ze względu na sposób ich wytwarzania.

Energia geotermalna

Energia geotermalna oznacza nagromadzone pod powierzchnią ziemi ciepło, które ma swoje źródło pochodzące z jądra planety.

Napęd hybrydowy

Napęd hybrydowy to połączenie dwóch silników: spalinowego i elektrycznego, które mogą pracować osobno lub jednocześnie napędzając pojazd.

Energia niskoemisyjna

energia niskoemisyjna

Energia niskoemisyjna to energia pochodząca ze źródeł, które w wyniku procesu pozyskiwania energii elektrycznej nie oddają, bądź oddają w stopniu niewielkim gazy cieplarnianie do atmosfery.