Aukcje OZE

Aukcje OZE – system wsparcia dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej w formie aukcji rozpisywanych przez URE.

Hybrydowa instalacja OZE

Okiem eksperta

Obecnie trewają prace legislacyjne nad zmianą definicji hyrydowej instalacji OZE. Jak ta nowelizacja wpłynie na przeprowadzane aukcje OZE?