Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

ONDE nagradza innowacyjne projekty dla sektora OZE – młodzi naukowcy z dofinansowaniem z Programu Science ONDE Flow Innovation Academy

Grzyb bioluminescencyjny do oświetlania ulic, platforma marketplace dla inwestycji fotowoltaicznych czy aplikacja SolarVanga do predykcji zużywania energii w domach zasilanych energią odnawialną – to przykłady projektów, które otrzymały grant w programie SOFIA – Science Onde Flow Innovation Academy. Inicjatorem i organizatorem pierwszej edycji programu jest firma ONDE SA, działająca w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Program SOFIA

Program wsparcia projektów innowacyjnych i naukowych SOFIA jest jednym z filarów programu ONDE Flow, którego fundamentem jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii i tematów pokrewnych. Jego adresatami są w szczególności studenci i młodzi naukowcy z wyższych uczelni. Celem programu jest przyznanie wsparcia finansowego tym uczestnikom, którzy przedstawią najciekawsze, najbardziej innowacyjne i atrakcyjne projekty rozwiązań w obszarze rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach.

Tegoroczna edycja Programu

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymało 9 projektów. Łączna pula środków przeznaczonych na ich realizację wyniosła 200.000 zł, a wysokość grantu była uzależniona od tematyki poszczególnych prac i wybranego obszaru badawczego.

Zgłoszone projekty

Trzy prace zgłoszono w kategorii „Praktyczne rozwiązania dla OZE”:

  • innowacyjną platformę marketplace, za pośrednictwem której mogą spotkać się inwestorzy i początkujący przedsiębiorcy planujący wybudować farmę fotowoltaiczną (autor: Patryk Pijanowski, Nebucode);
  • przeprowadzenie analizy wytwarzana energii przez panele dwustronne (bifacial) w zależności od podłoża, na którym są ustawione; efektem końcowym projektu ma być publikacja naukowa (Patrycja Walichnowska, Politechnika Bydgoska);
  • badanie i symulacje opłacalności funkcjonowania Spółdzielni Energetycznych w Polsce (Marcin Zastempowski, Politechnika Bydgoska).

Trzy projekty zgłoszono w kategoriach „Magazyny energii i OZE” oraz „Prognozowanie zmiennej energii odnawialnej”. W tej pierwszej kategorii był to:

  • badanie efektywności działania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii (Anastasiia Zelenska, Politechnika Bydgoska);

a w drugiej:

  • aplikacja SolarVanga sterująca urządzeniami gospodarstwa domowego na podstawie predykcji produkcji energii odnawialnej (Rafał Rybnik, Fundacja Cadmus);
  • opracowanie prototypu służącego modelowaniu prognozy pogody na potrzeby OZE (Jakub Wójcik, AGH w Krakowie).

Pozostałe dwa projekty to: przeprowadzenie symulacji obliczeniowych i komputerowych w celu weryfikacji różnych układów montażowych dla wybranej farmy PV (Kacper Kusz, Politechnika Bydgoska) w kategorii „Problemy i wyzwania związane z inercją systemu elektroenergetycznego przy wyższym udziale źródeł odnawialnych” oraz najbardziej oryginalny projekt w tej edycji: wyprodukowanie zmodyfikowanej genetycznie rośliny lub specjalnego pojemnika zawierającego grzybnię oraz owocniki grzyba bioluminescencyjnego, które jako „biologiczne światło” posłużyłyby do oświetlania ulic i chodników (Łukasz Marecki, absolwent UMK w Toruniu).

ONDE – organizator Programu

Tworząc program ONDE Flow, którego częścią jest SOFIA, organizatorowi – firmie ONDE SA, od początku przyświecała idea, by wspierać innowacyjne projekty naukowe, które mogą przełożyć się w przyszłości na biznes. Celem było także zwiększanie społecznej świadomości dotyczącej odnawialnych źródeł energii i dbanie o ich dalszy rozwój.

ONDE jest zaangażowanym w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce inwestorem, którego ambicją jest wspieranie polskiej transformacji energetycznej. O działaniach służących realizacji tej ambicji można przeczytać w raporcie ESG firmy za 2021 rok.

Raport ESG firmy 2021

Najważniejsze dane z raportu to m.in. redukcja zużycia energii elektrycznej o 44,5% w roku 2021 w porównaniu do 2020, przy czym większość wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo energii pochodzi z OZE, jak też redukcja zużycia całkowitej energii (elektrycznej, cieplnej i spalania paliw) o 55,5% (2021/2022). Równolegle ze wskazywanym spadkiem zużycia energii, Grupa ONDE znacząco zwiększyła wykorzystanie energii odnawialnej. W raportowanym okresie wzrosło ono o 62,1% (do 1 260,03 MWh) – przede wszystkim za sprawą zakupu 1000 MWh energii z elektrowni wodnej. ONDE SA jest też pierwszą firmą z branży OZE, która uzyskała certyfikat EMAS – najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej.

Partnerzy Programu

Partnerami programu są HUAWEI Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Bydgoska, Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie „Z energią o prawie”.