ONDE nagradza innowacyjne projekty dla sektora OZE – młodzi naukowcy z dofinansowaniem z Programu Science ONDE Flow Innovation Academy

ONDE

Grzyb bioluminescencyjny do oświetlania ulic, platforma marketplace dla inwestycji fotowoltaicznych czy aplikacja SolarVanga do predykcji zużywania energii w domach zasilanych energią odnawialną – to przykłady projektów, które otrzymały grant w programie SOFIA – Science Onde Flow Innovation Academy. Inicjatorem i organizatorem pierwszej edycji programu jest firma ONDE SA, działająca w branży odnawialnych źródeł energii w […]