Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Warsztaty i szkolenia

Z naszymi inicjatywami wychodzimy również do studentów organizując dla nich warsztaty z zakresu szeroko pojętej energetyki, łączące w sobie aspekty prawa z
elementami technicznymi. Ponadto naszą działalność kierujemy także do osób dorosłych, chcących poszerzać swoją wiedzę, dlatego przygotowujemy wartościowe programy szkoleń otwartych dla każdego zainteresowanego.