Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Warsztaty: Czy Polskę stać na transformację energetyczną? 

warsztaty transformacja energetyczna

Dnia 15 stycznia o godzinie 20:00 na Wydziale Prawa i Administracji UW członkinie Stowarzyszenia „Z energią o prawie” przeprowadziły warsztaty dla osób studiujących. Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom pojęcia transformacji energetycznej i wyzwań z tym związanych dla Polski.

Tematyka warsztatów

Zajęcia rozpoczął mini-quiz sprawdzający rozeznanie uczestników w zakresie pojęć i procesów kluczowych dla polskiego sektora energetyki. Był to wstęp do warsztatu, podczas którego prowadzące omówiły główne założenia dla zazielenienia polskiego miksu energetycznego, również w kontekście funkcjonujący ram prawnych. 

W jaki sposób planuje się odejść od węgla, jak szybko może się to stać i skąd wziąć na to pieniądze? Czy polski miks energetyczny rzeczywiście pozostaje w tyle względem pozostałych państw UE i jakie reformy w tym zakresie mogą przynieść ostatnie zmiany polityczne w polskim parlamencie? We wspólnej dyskusji uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, czy Polska jest w stanie ponieść koszt bezwzględnie upływającego czasu niezbędnego na wprowadzenie koniecznych zmian.

Prowadzące

Joanna Derlikiewicz – adwokat, Associate w Zespole Energetyki Odnawialnej kancelarii prawnej DWF Poland, członkini Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Zajmuje się prawem administracyjnym w zakresie regulacji odnawialnych źródeł energii – energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, fotowoltaiki czy niskoemisyjnego wodoru. Doradza w sprawach dotyczących kwestii środowiskowych, planowania przestrzennego i prawa budowlanego, przyłączeń do sieci i systemów wsparcia.

Justyna Kanas – prawniczka. Przed przejściem bezpośrednio do sektora energetycznego zdobywała doświadczenie w praktykach energetycznych renomowanych kancelarii prawnych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Prowadzi badania dotyczące regulacji prawnych w ujęciu multidyscyplinarnym z zakresu gazów nisko oraz zeroemisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Wielokrotna stypendystka za osiągnięcia na polu naukowym, a także w ramach prestiżowych programów energetycznych.