Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Debaty

Organizujemy liczne  W swoich działaniach ZEOP nie zapomina o aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Wszystkie zawiłe kwestie, zmiany regulacyjne czy też kluczowe nowości dla branży staramy się poruszać na debatach online, podczas których nasi specjaliści dzielą się swoją ekspercką wiedzą. Debaty stanowią swoistą odpowiedź na dynamikę sektora energetycznego oraz zachodzących w nim zmian.