Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Prawne i biznesowe determinanty atrakcyjności umów PPA – debata

Zapraszamy bardzo serdecznie na debatę „Prawne i biznesowe determinanty atrakcyjności umów PPA” organizowaną przez Stowarzyszenie “Z energią o prawie”. Spotkanie odbędzie się 23 marca 2021 roku o godz. 18:00 za pośrednictwem transmisji Live na Facebooku.Umowy PPA

Umowy Corporate Power Purchase Agreement (korporacyjne umowy na dostawę energii elektrycznej) w Polsce są dopiero na etapie wdrażania. Obecnie niewiele tego typu umów funkcjonuje w obrocie prawnym, lecz należy przyznać, iż cieszą się one coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaki i ze strony odbiorców sprzedawanej energii elektrycznej.Przyszłość umów PPA

Trzeba zaznaczyć, że umowy PPA mogą być istotną alternatywą państwowego wsparcia zakupu energii elektrycznej oraz zdecydowanie znacznie bardziej wygodną i opłacalną formą sprzedaży, bądź zakupu energii, a to ze względu na swobodę zawierania umów. Już teraz światowi giganci tacy jak Amazon, Google, czy Ikea ochoczo korzystają z możliwości zawarcia umowy CPPA z wytwórcami energii OZE, co jednoznacznie pokazuje, że tego typu kontrakty będą odgrywały coraz większą rolę w energetyce.Problematyka umów PPA poruszana podczas debaty

Podczas debaty zostanę poruszone tematy związane między innymi z:
1) barierami regulacyjnymi hamującymi rozwój umów typu cPPA;
2) prawno-ekonomicznymi instrumentami wspierającymi rozwój kontraktów cPPA;
3) ryzykiem prawno-ekonomicznym związanym z zawieraniem długoterminowych kontraktów w energetyce.Uczestnicy debaty o umowach PPA

Piotr Kolasa – radca prawny w kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j., gdzie jest członkiem zespołu inwestycji oraz energii i paliw. Zdobytym doświadczeniem wspiera klientów kancelarii w realizacji założonych celów. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek, prawa gospodarczego, postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa własności przemysłowej. W tym zakresie wspiera zarówno grupy kapitałowe, jak również przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Kornel Koronowski – COO w Boryszew Energy. Współzałożyciel kilku przedsiębiorstw oraz inicjatyw non-profit. Doktorant w zakresie prawa konkurencji Unii Europejskiej. Publikuje w World Economic Forum, The Jerusalem Post oraz Rzeczpospolita.

Grzegorz Pizoń – partner kancelarii Bird & Bird odpowiedzialny za praktykę Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Doradza klientom od ponad dekady. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym rynku energii, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu m. in. prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska.

Dariusz Stańczak – od 10 lat zaangażowany w projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w Orange Polska. Od 2015 r. kierownik Wydziału Energetyki. Odpowiedzialny za budżet energii elektrycznej oraz za wewnętrzny Program Optymalizacji Energii, którego celem jest optymalizacja kosztów i zużycia energii elektrycznej. Członek zespołu wdrażającego pierwsze fizyczne PPA w Polsce.

Michał Sznycer – radca prawny, partner kancelarii MGS LAW. Brał bezpośredni udział we wszystkich projektach MGS LAW związanych z branżą OZE w tym także w proces negocjacji umów PPA/cPPA i CPA oraz umów towarzyszących. Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Energetyki, koordynator Forum Energii i Klimatu. Członek Rady OZE przy Konfederacji LEWIATAN.

Całe spotkanie będzie moderował Bartosz Palusiński – współzałożyciel i partnerem w firmie ENERACE. Na co dzień wykorzystuje swoje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę do budowania innowacyjnych rozwiązań zakupowych spełniających najwyższe wymagania klientów biznesowych.Patronowie debaty o umowach PPA

Mamy zaszczyt poinformować, że debatę „Prawne i biznesowe determinanty atrakcyjności umów PPA” swoim patronatem objęło wiele podmiotów.

Do grona Patronów Merytorycznych dołączyły trzy znamienite kancelarie prawne z całej Polski zajmujące się prawem energetycznym. Są to:

Kancelaria Bird & Bird

MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.

Głównym Patronem Medialnym debaty został portal CIRE.

Do grona Patronów Medialnych należą również portal Biznes Alert oraz portal Wysokie Napięcie.

Swoim Patronatem objęły nas także takie podmioty jak:

Earth Energy

Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.