Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Debata: Pierwsze kroki opłaty mocowej

Debata: Pierwsze kroki opłaty mocowej

Pierwsza debata organizowana przez Stowarzyszenie “Z energią o prawie” obyła się 12 stycznia 2021 r. Nosiła ona tytuł “Pierwsze kroki opłaty mocowej”. 

Poruszana problematyka

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r., określa zasady organizacji i funkcjonowania rynku mocy oraz nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania, zarządcę rozliczeń, a także na organy administracji. Jednak co raz częściej pojawiają się informacje, iż ta regulacja będzie wywierała największy wpływ na odbiorców energii. W tym zakresie chodzi oczywiście o opłatę mocową. Biorąc pod uwagę wyliczenia przedstawicieli sektora energochłonnego, obciążenie opłatą mocową może spowodować znaczny spadek konkurencyjności polskiego przemysłu. W związku z tym, iż od 1 stycznia 2021 r. ma się rozpocząć pobieranie opłaty mocowej, proponujemy wzięcie udziału w debacie, gdzie przedstawiciele przemysłu, doradcy energetyczni oraz specjaliści w zakresie regulacji rynku mocy omówią najważniejsze aspekty funkcjonowania mechanizmów rynku mocy, opłaty mocowej oraz najbardziej kontrowersyjnej części, tj. ulgi w opłacie mocowej. 

Uczestnicy debaty

Spotkanie moderował Wojciech Jakóbik. W debacie udział wzięli:

  • Anna Eliszewska
  • dr Marcin Drewek
  • Piotr Kolasa
  • Bartosz Palusiński
  • Grzegorz Pizoń
  • Natalia Rompska-Żuk.

Nagranie z debaty

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty, które znajduje się na naszym kanale na YouTube.