Zielona energia to korzyści dla gmin i przedsiębiorstw 

Bezpieczeństwo energetyczne, niskie ceny energii, wpływy do budżetów gmin, walka z ubóstwem oraz złagodzenie zmian klimatu — to najważniejsze korzyści, jakie niesie za sobą przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną. Dążenie do budowania zrównoważonej, zielonej przyszłości to codzienne wyzwania, z jakimi mierzy się firma OX2.

Bezpieczeństwo energetyczne i obniżenie kosztów energii

Sytuacja geopolityczna oraz rosnące ceny energii w Polsce sprawiają, że Polacy w coraz większym stopniu dostrzegają zalety odnawialnych źródeł energii. Nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale także o bezpieczeństwo energetyczne, które w ostatnich miesiącach tak bardzo zyskało na znaczeniu. Aby osiągnąć niezależność, konieczny jest rozwój sektora OZE w Polsce. Ta wiedza jest już dostępna nie tylko politykom, przedstawicielom samorządów, ale także każdemu z nas, kto płaci rachunki za prąd i interesuje się aktualną sytuacją w Europie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju niezbędny jest rozwój odnawialnych źródeł energii oraz konsekwentne zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Ten kierunek to jednak nie tylko uniezależnianie się od surowców z zewnątrz, ale również sposób na obniżenie rachunków. Energia pochodząca z OZE jest tańsza od energii pochodzącej ze źródeł kopalnych, a więc może być sposobem na oszczędzanie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

fot. OX2
fot. OX2

Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Rosnące koszty energii elektrycznej coraz częściej stanowią wyzwanie dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw.

Obecnie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania przemysłu wielkoskalowymi projektami energetyki odnawialnej. Wraz z nadejściem kryzysu i wzrostem cen energii, duże przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii na własne potrzeby. Inwestycja we własną instalację stanowi istotny czynnik stabilizujący koszty przedsiębiorstwa i zwiększa jego niezależność poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Szybki zwrot z inwestycji w OZE przy systematycznym wzroście cen energii i prognozowanych kolejnych podwyżkach, stanowi uzasadnioną zachętę dla przedsiębiorców. Obserwujemy duży potencjał oraz rosnące zainteresowanie rozbudową własnych systemów produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne ze strony przemysłu. Obok farm wiatrowych i fotowoltaicznych, systemy magazynowe stanowią istotną składową umożliwiającą efektywne funkcjonowanie systemów hybrydowych. Umożliwiają integrację energii odnawialnej z siecią, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, tworzą elastyczność w ramach sieci i umożliwiają efektywną integrację różnych rodzajów energii.

Korzyści dla gmin

Średniej wielkości farma wiatrowa to rocznie do 1,5 mln złotych dodatkowych wpływów z podatków do budżetu gminy, na której terenie powstała. To nie tylko znaczący zastrzyk gotówki, ale też impuls rozwojowy i inwestycyjny dla tej gminy. To także korzyści dla mieszkańców gminy płynące z aktywności dewelopera na rzecz lokalnych społeczności. Doskonałym przykładem są działania OX2, który chce być dobrym sąsiadem i dokłada starań, aby wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i w miarę możliwości na nie odpowiedzieć. W gminie Grajewo, gdzie prowadzona jest budowa farmy wiatrowej Grajewo, OX2 wraz z partnerami zmodernizowała i zrealizowała nowoczesną salę IT w lokalnej szkole. W tej samej gminie firma wybudowała drogę, a w gminie Żary sfinansowała system automatycznego nawodnienia boiska oraz zakup wyposażenia dla klubu sportowego.

fot. OX2
fot. OX2

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii to także działanie na rzecz lepszej, zielonej przyszłości. Nadrzędnym celem działań OX2 jest praca nad zminimalizowaniem emisji gazów cieplarnianych, negatywnego wpływu na przyrodę i nad osiągnięciem wyższego poziomu wykorzystania OZE w obiegu zamkniętym. To także przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej. OX2 realizując swoje projekty, przyspiesza przejście z paliw kopalnianych na czystą energię.

 

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka

dyrektor generalny OX2 w Polsce