Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Zielona energia to korzyści dla gmin i przedsiębiorstw 

Bezpieczeństwo energetyczne, niskie ceny energii, wpływy do budżetów gmin, walka z ubóstwem oraz złagodzenie zmian klimatu — to najważniejsze korzyści, jakie niesie za sobą przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną. Dążenie do budowania zrównoważonej, zielonej przyszłości to codzienne wyzwania, z jakimi mierzy się firma OX2.

Bezpieczeństwo energetyczne i obniżenie kosztów energii

Sytuacja geopolityczna oraz rosnące ceny energii w Polsce sprawiają, że Polacy w coraz większym stopniu dostrzegają zalety odnawialnych źródeł energii. Nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale także o bezpieczeństwo energetyczne, które w ostatnich miesiącach tak bardzo zyskało na znaczeniu. Aby osiągnąć niezależność, konieczny jest rozwój sektora OZE w Polsce. Ta wiedza jest już dostępna nie tylko politykom, przedstawicielom samorządów, ale także każdemu z nas, kto płaci rachunki za prąd i interesuje się aktualną sytuacją w Europie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju niezbędny jest rozwój odnawialnych źródeł energii oraz konsekwentne zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Ten kierunek to jednak nie tylko uniezależnianie się od surowców z zewnątrz, ale również sposób na obniżenie rachunków. Energia pochodząca z OZE jest tańsza od energii pochodzącej ze źródeł kopalnych, a więc może być sposobem na oszczędzanie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Rosnące koszty energii elektrycznej coraz częściej stanowią wyzwanie dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw.

Obecnie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania przemysłu wielkoskalowymi projektami energetyki odnawialnej. Wraz z nadejściem kryzysu i wzrostem cen energii, duże przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii na własne potrzeby. Inwestycja we własną instalację stanowi istotny czynnik stabilizujący koszty przedsiębiorstwa i zwiększa jego niezależność poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Szybki zwrot z inwestycji w OZE przy systematycznym wzroście cen energii i prognozowanych kolejnych podwyżkach, stanowi uzasadnioną zachętę dla przedsiębiorców. Obserwujemy duży potencjał oraz rosnące zainteresowanie rozbudową własnych systemów produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne ze strony przemysłu. Obok farm wiatrowych i fotowoltaicznych, systemy magazynowe stanowią istotną składową umożliwiającą efektywne funkcjonowanie systemów hybrydowych. Umożliwiają integrację energii odnawialnej z siecią, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, tworzą elastyczność w ramach sieci i umożliwiają efektywną integrację różnych rodzajów energii.

Korzyści dla gmin

Średniej wielkości farma wiatrowa to rocznie do 1,5 mln złotych dodatkowych wpływów z podatków do budżetu gminy, na której terenie powstała. To nie tylko znaczący zastrzyk gotówki, ale też impuls rozwojowy i inwestycyjny dla tej gminy. To także korzyści dla mieszkańców gminy płynące z aktywności dewelopera na rzecz lokalnych społeczności. Doskonałym przykładem są działania OX2, który chce być dobrym sąsiadem i dokłada starań, aby wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i w miarę możliwości na nie odpowiedzieć. W gminie Grajewo, gdzie prowadzona jest budowa farmy wiatrowej Grajewo, OX2 wraz z partnerami zmodernizowała i zrealizowała nowoczesną salę IT w lokalnej szkole. W tej samej gminie firma wybudowała drogę, a w gminie Żary sfinansowała system automatycznego nawodnienia boiska oraz zakup wyposażenia dla klubu sportowego.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii to także działanie na rzecz lepszej, zielonej przyszłości. Nadrzędnym celem działań OX2 jest praca nad zminimalizowaniem emisji gazów cieplarnianych, negatywnego wpływu na przyrodę i nad osiągnięciem wyższego poziomu wykorzystania OZE w obiegu zamkniętym. To także przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej. OX2 realizując swoje projekty, przyspiesza przejście z paliw kopalnianych na czystą energię.

 

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka

dyrektor generalny OX2 w Polsce