Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Kongres Energetyki Przyszłości 2024

KEP24

W dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w Toruniu odbędzie się trzecia edycja Kongresu Energetyki Przyszłości, organizowanego przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”. Znamy pierwsze informacje. To będzie już trzecia edycja tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz kluczowych wydarzeń sektora energetycznego.

Tematyka Kongresu

Podczas III edycji Kongresu szczególna uwaga poświęcona w szczególności bezpieczeństwu energetycznemu Polski, OZE i transformacją energetyczną. Prelegenci ocenią i wskażą możliwe konsekwencje ostatnich dużych zmian legislacyjnych w polskim i europejskim porządku prawnym. Eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie o przyszły kształt rynku energii, którego zarys już się pojawia. Trzecia edycja wydarzenia koncentruje się na aktualnych zagadnieniach związanych z oceną ostatnich zmian legislacyjnych, bezpieczeństwem energetycznym Polski, odnawialnymi źródłami energii, transformacją przemysłu i przyszłym kształtem rynku energii. Poruszane na Kongresie kwestie będą bezpośrednio dotykać polityki państwa w zakresie energetyki oraz zjawiska transformacji energetycznej, aspektów regulacyjnych prawa energetycznego w tym energetyki odnawialnej oraz harmonizacji prawa polskiego z globalną praktyką prawniczą sektora energetyki odnawialnej.

Spotkanie dodatkowe

Podczas dwóch dni dyskusji, organizatorzy planują także przygotować spotkania warsztatowe oraz spotkania w formie roundtables. Głównym zamierzeniem warsztatów jest przybliżenie problematyki wybranych zagadnień, zidentyfikowanie kluczowych problemów oraz zaproponowanie optymalnej metody na ich rozwiązanie. W ramach spotkań w trybie roundtables dyskusje odbędą się w wąskiej grupie uczestników i dotyczyć będą sprecyzowanego wcześniej tematu, a ich celem będzie znalezienie jak najkorzystniejszego rozwiązanie w ramach danego zagadnienia.

Zapisy

Rejestracja uczestników na Kongres Energetyki Przyszłości już ruszyła. Zapisać się można do dnia 31 marca za pośrednictwem formularza na stronie wydarzenia: https://kep.zeop.pl/zapisy/. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego nie warto z decyzją czekać do ostatniej chwili.