Rurociągi

rurociąg

Rurociągi to urządzenia techniczne służące do transportu płynów poprzez zintegrowany ze sobą zamknięty układ ciśnieniowy.