Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne to stan, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię.

Debata: Wyzwania dla OZE w perspektywie PEP 2040

Wyzwania dla OZE w perspektywie PEP 2040

Debata online pt. „Wyzwania dla OZE w perspektywie PEP 2040” organizowana przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”, która odbyła się 23 lutego 2021 r. Problematyka poruszana podczas debaty O tym, że należy dążyć do transformacji energetycznej, mówi się już od dłuższego czasu na całym świecie. Zmiany klimatyczne wymuszają przeprowadzenie szeregu przemian w wielu sektorach światowej […]