Narodowy Cel Wskaźnikowy

NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Na poziomie regulacji prawnych zarówno unijnych, jak i krajowych ustanawia się bardzo wiele aktów prawnych, które mają na celu korzystnie wpływać na rozwój rynku biopaliw.  Można także zauważyć że dodatkowym celem regulacyjnym jest fakt, że poszukujemy konkurencyjnych rozwiązań, które mogą stanowić alternatywę dla wysokoemisyjnych surowców. Jedno z takich rozwiązań związane jest z […]