Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Listopad upływa w bardzo szybkim tempie. Pożegnaliśmy trzeci tydzień, by w poniedziałek powitać ostatni tydzień miesiąca. Zwróćmy jednak uwagę na to co się działo w dobiegającym końca tygodniu w świecie energetyki. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z łotewskim premierem Krisjanisem Karinsem Głównymi tematami rozmów było bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej oraz działania rosyjskiego Gazpromu. Morawiecki zaznaczył, […]

Aukcja OZE 2021

W dniach od 26 maja do 11 czerwca br. miała miejsce aukcja OZE, której harmonogram pojawił się na oficjalnej stronie URE 8 kwietnia. Podmioty chcące przystąpić do aukcji miały zatem dwa miesiące na przygotowanie projektów pod aukcje i choć pogłoski o jej organizacji na przełomie maja i czerwca pojawiały się już wcześniej, to z pewnością […]

Europejski Green Deal – zapewnienie stabilności systemu energetycznego w Polsce

Europejski Green Deal stanowi zestaw inicjatyw politycznych zaprezentowanych przez Komisję Europejską, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej. Dla osiągnięcia wskazanego założenia, główny nacisk kładziony jest na dekarbonizacje systemu energetycznego. Zeroemisyjne źródła energii stwarzają nowe możliwości, a jednocześnie niebezpieczeństwa, chociażby w zakresie zapewnienia stabilności sektora energetycznego. Patrząc na nasz grunt należy zadać sobie […]

Najważniejsze wydarzenia tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami ostatniego tygodnia kwietnia 2021 r. Centralny rejestr oszczędności energii finalnej staje się faktem Dostosowujemy się do unijnych regulacji nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej podpisanej przez prezydenta. Umożliwi to implementację do prawa polskiego unijnej dyrektywy. Za cel obrano oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 […]

Green Deal – transformacja przemysłu.

Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący europejskiego zielonego ładu. Dokument ten spowodował sporo zamieszania wśród europejskiej i światowej gospodarki i polityki, bowiem założenia Green Deal’u są klarowne – osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.. Jednakże od założeń do realizacji jest daleka droga. Na państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały nałożone ogromne wręcz wymagania oraz odpowiedzialność za wypełnienie […]

Strategia na rzecz integracji systemów energetycznych

Obecny system energetyczny w UE nie jest ze sobą skoordynowany przez co dochodzi do wielu nieprawidłowości, które nie przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Model, w którym produkcja, transport i zużycie energii w różnych sektorach gospodarki następuje w ramach równoległych łańcuchów wartości i regulacji prawnych oraz jest ograniczony odrębną infrastrukturą, planowaniem i działaniami, zdaniem Komisji […]

III filary finansowe Green Dealu

Transformacja energetyczna Unii Europejskiej będzie wymagała ogromnych nakładów pieniężnych, które do roku 2050 będą spożytkowane na działania przyczyniające się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Unia Europejska opracowała specjalny Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Opiera się on na trzech filarach. Pierwszy z nich będzie zapewniał finansowanie w formie dotacji, zaś dwa pozostałe realizowane będą przez InvestEU oraz instrument pożyczkowy […]