Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Aukcja OZE 2021

W dniach od 26 maja do 11 czerwca br. miała miejsce aukcja OZE, której harmonogram pojawił się na oficjalnej stronie URE 8 kwietnia. Podmioty chcące przystąpić do aukcji miały zatem dwa miesiące na przygotowanie projektów pod aukcje i choć pogłoski o jej organizacji na przełomie maja i czerwca pojawiały się już wcześniej, to z pewnością informacja ta wzbudziła niemałe zamieszanie wśród deweloperów i podmiotów związanych z branżą OZE, którzy musieli przyśpieszać przygotowania projektów. 

Mała ilość aukcji

Jedynie trzy z ośmiu przeprowadzonych w maju i czerwcu br. aukcji zostały rozstrzygnięte. Łącznie zakontraktowano blisko 37 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,5 mld zł. W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie ponad 36,7 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).  

Aukcje OZE do 1 MW

Największe zainteresowanie wzbudziła aukcja mocy przeznaczona dla małych instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych do 1 MW.  Do aukcji przystąpiło 432 wytwórców, składając łącznie 1264 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 1 GW. Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 207 zł/MWh. 

Aukcje OZE powyżej 1 MW

Do aukcji OZE powyżej 1 MW dla fotowoltaiki i farm wiatrowych przystąpiło 88 wytwórców składając 111 ofert w wyniku której może powstać ponad 1,2 GW w fotowoltaice oraz 0,3 GW w wietrze. Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła odpowiednio 179 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 209 zł/MWh w przypadku elektrowni fotowoltaicznych. 

Coraz niższe ceny w aukcjach

Ogólny trend wskazuje na coraz mniejszy udział podmiotów w aukcjach rynku mocy ze względu na coraz niższą wysokość cen oferowanych w trakcie ich trwania. Majowo-czerwcowa aukcja mogła być jedną z ostatnich, choć na kolejne informacje Prezesa URE przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Niewątpliwie będziemy mogli spodziewać się pewnych zmian, ponieważ system wsparcia jest coraz słabszy, a transformacja energetyczna dopiero zaczyna się rozpędzać.

Link