Edukacyjna strefa blackoutu

W dniach 7 i 8 grudnia 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Stowarzyszenie „Z energią o prawie” zorganizowało edukacyjną strefę blackoutu.