Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza  to zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła).

 

Sieć ciepłownicza łączy z jednej strony urządzenia do centralnego regulowania źródła ciepła, a z drugiej strony węzły cieplne odbiorców ciepła.

 

Dlaczego to rozwiązanie jest korzystne?

Ze względu na jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach, sieci ciepłownicze są bardzo energowydajne.

Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie ciepła odpadowego wytwarzanego przez przemysł dodatkowo zwiększa korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania sieci ciepłowniczych.

Ten sposób wykorzystania energii jest korzystny zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla całego społeczeństwa.

 

Dobra sieć ciepłownicza powinna…

Zadania sieci cieplnych to dostarczenie ciepła od miejsca jego wytworzenia do odbiorców, zagwarantowanie właściwego rozdziału ciepła.

 

Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować:

  •  niezawodnością działania
  •  niskimi kosztami budowy i eksploatacji
  • możliwością rozbudowy.

 

Podział sieci ciepłowniczych

Możemy dokonać podziału sieci ciepłowniczych ze względu na:

  • rodzaj czynnika grzewczego (wodne i parowe)
  • przeznaczenie (przemysłowe, komunalne lub mieszane (przemysłowo-komunalne)).

 

Źródła