Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Przekształcenie Stowarzyszenia “Z energią o prawie”

Działając w imieniu Stowarzyszenia zwykłego „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Reja 19/1, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 49, NIP: 9562366053, REGON: 387925057 uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłego “Z energią o prawie” na mocy uchwały nr 5/2022 podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

 

Zarząd Stowarzyszenia zwykłego “Z energią o prawie”