Miks energetyczny Islandii

W co tygodniowych publikacjach prezentujemy w prosty sposób miks energetyczny poszczególnych państw europejskich.

Przekształcenie Stowarzyszenia „Z energią o prawie”

Działając w imieniu Stowarzyszenia zwykłego „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Reja 19/1, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 49, NIP: 9562366053, REGON: 387925057 uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłego „Z energią o prawie” na […]