Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Moc przyłączeniowa

Moc przyłączeniowa to moc czynna, planowana do pobierania z sieci.

 

Jak obliczyć moc przyłączeniową?

stanowiąca wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15–minutowych, służąca do zaprojektowania przyłącza.

 

Aby określić tę wielkość należy oszacować, jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie i określić ich moc.

 

Do czego potrzebujemy określenia mocy przyłączeniowej?

Moc przyłączeniową podawaną przez podmiot przyłączany we wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz w warunkach przyłączenia, zaokrągla się do całkowitej liczby kW.

 

Średnia moc przyłączeniowa.

Dla domku jednorodzinnego najczęściej wnioskuje się o przyłącza o mocach 12 – 16 kW. Zdarzają się też takie o mocach 25 kW.

 

Źródła: 1 2