Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Konferencja: „Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania”

Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania

Pragniemy z dumą poinformować, iż  Stowarzyszenie „Z energią o prawie” obejmie patronatem wydarzenie, jakim jest konferencja „Transformacja Energetyczna i źródła jej finansowania”.

Ta ogólnoeuropejska inicjatywa będzie przebiegać w Unii Europejskiej pod hasłem przyspieszenia przejścia przedsiębiorstw na czystą energię w kierunku niższych rachunków.

Tematykakonferencji, która odbędzie się w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach  Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii #EUSEW2023, w terminie 22 czerwca br., skupiona jest właśnie wokół technologii i źródeł finansowania transformacji energetycznej MŚP. 

AGENDA WYDARZENIA:

Moduł TECHNOLOGIA 

  1. Nowa era usług loT w oparciu o Kampus 5G; 
  2. Nowoczesne rozwiązania w Logistyce, Produkcji i Transporcie z wykorzystaniem Sieci Kampusowej 5G;  
  3. Optymalizacja kosztów energii z zastosowaniem najnowszej technologii magazynów energii w układach hybrydowych łączących różnorodną charakterystykę energetyczną, wykorzystanie w/w systemów do bilansowania i niwelowania różnic w cenach energii w zapotrzebowaniu dobowym 
  4. Budowa systemów off-grid (wysp energetycznych) – z wykorzystaniem magazynów energii 

Moduł FINANSOWANIE 

  1. Finansowanie transformacji energetycznej MŚP z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 –  instrumenty finansowe 
  2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki/ Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 

Podczas spotkania przewidziano DYSKUSJĘ: „Transformacja energetyczna MŚP – wybór czy konieczność?” 

Prelekcjom i dyskusjom towarzyszyć będzie WYSTAWA partnerów merytorycznych konferencji. 

SZCZEGÓŁY DOT. WYDARZENIA

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP. 

Termin i czas: 22 czerwca 2023 r., godz. 9.30 – 16.00. 

Miejsce: siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, sala konferencyjna, bud. A, I piętro. 

PROGRAM WYDARZENIA 

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szczegółowe informacje:  

Biuro EEN, tel. (56) 699 54 80; e-mail: een@tarr.org.pl  

Wydarzenie dofinansowano z programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.