Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Dystrybutor energii elektrycznej (OSD)

Dystrybutor energii elektrycznej to inaczej mówiąc Operator Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zajmujący się rozpowszechnianiem energii elektrycznej do klienta końcowego za pomocą linii niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia.

Każdy operator przypisany jest do konkretnego regionu Polski, za który odpowiada.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zajmują dostarczeniem energii kupionej od sprzedawcy, utrzymaniem sieci energetycznej, konserwacją oraz odczytami liczników.

Jest wybór, ale nie ma.

Co ważne, my jako klienci końcowi nie mamy możliwości zmiany dystrybutora. Aktualnie w Polsce działa 40 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, z czego najbardziej znani to: PGE, Tauron, Energa, Enea czy Innogy.

Obowiązki dystrybutorów:

  •  prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej;
  •  prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej;
  •  planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej;
  •  zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej;
  • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym;
  • dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej;
  • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji;
  • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym;
  • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Źródła: 1 2