Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Debata: Prosument w transformacji – transformacja w prosumencie

Prosument w transformacji – transformacja w prosumencie

Debata pt. „Prosument w transformacji – transformacja w prosumencie?” organizowana przez Stowarzyszenie “Z energią o prawie” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego “on/off” w ramach przygotowania do Kongresu Energetyki Przyszłości odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 18:00 w formie online.

Tematyka spotkania

Ruch prosumencki zmienił oblicze polskiej energetyki. W dobie rosnących cen energii oraz decentralizacji energetyki, uzyskanie statusu prosumenta wydaje się być słusznym rozwiązaniem. Prosumenci energii odnawialnej w Polsce przez lata objęci byli bardzo atrakcyjnym systemem wsparcia. Jednakże w 2022 w życie wejdzie nowy system rozliczeń. Zmiany te wzbudziły liczne kontrowersje wśród branży energetycznej. Ponadto ustawodawca w zeszłorocznej nowelizacji ustawy o OZE wprowadził prosumenta zbiorowego oraz wirtualnego prosumenta. Zmiany te mają na celu implementacje przepisów dyrektywy RED II. Jak potoczą się dalej losy polskich prosumentów?

Uczestnicy debaty

Podczas debaty będziemy gościć wspaniałych uczestników, ekspertów sektora energetyki. Spotkanie moderował będzie Bartłomiej Kupiec, a w debacie weźmie udział Tobiasz Adamczewski, Anna Frączek oraz dr iur. Michał Będkowski-Kozioł. 

Bartłomiej Kupiec

Bartłomiej Kupiec zdobywał doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, think-tankach oraz niemieckiej firmie konsultingowej. Ponadto zajmował stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie opracowywał i analizował regulacje dla sektora odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych w celu wdrożenia unijnych dyrektyw do krajowego porządku prawnego. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego, organizowanej przez Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Jest on autorem i współautorem licznych publikacji o charakterze naukowym oraz publicystycznym na temat sektora energetycznego i demokracji energetycznej w ujęciu regulacyjno-ekonomicznym. To także prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz branżowych. Stypendysta IX edycji “Akademii Energii” Fundacji im.Lesława A.Pagi. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską, z zakresu prawa energetycznego i socjologii prawa, w trybie eksternistycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. We  wrześniu 2022 rozpocznie on studia na Hertie School of Governance na kierunku Master of Public Policy.

Tobiasz Adamczewski

Tobiasz Adamczewski jest dyrektorem programu OZE w Forum Energii – think tanku wspierającym transformację energetyczną w Polsce. Był dyrektorem działu ochrony przyrody WWF Polska, a wcześniej ekspertem ds. klimatu i energii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również rozwój projektów OZE, pracę w sektorze publicznym przy międzynarodowych negocjacjach klimatycznych oraz pracę jako analityk w firmie konsultingowej. Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie w Toronto, tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dyplom studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Anna Frączyk

Anna Frączyk – prawniczka w Zespole Infrastruktura Paliw Kopalnych, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Na co dzień w ClientEarth zajmuję się prawnymi aspektami wdrożenie Pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Michał Będkowski-Kozioł

dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. – Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe, Praktyka Energetyka, Infrastruktura i Środowisko, Kancelaria Kochański & Partners.

Adiunkt, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego. Posiada doświadczenie jako doradca m.in. w takich branżach jak energetyka, transport kolejowy, usługi finansowe, przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, nieruchomości i media. Uczestniczył także w postępowaniach przed krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją Europejską, a także sądami krajowymi i unijnymi. Brał również udział w przygotowywaniu projektów legislacyjnych. Od 1999 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa ochrony konkurencji, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.) oraz Komentarza do ustawy Prawo energetyczne et al. (red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, C.H. Beck, Warszawa 2020). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także Zespołu Nauk Prawnych Instytutu De Republica.

 

Debata w mediach społecznościowych

Dla debaty zostały utworzone także wydarzenia w mediach społecznościowych. Zapraszamy do ich odwiedzenia na Facebooku oraz LinkedInie i dołączenia do nich. Na bieżąco będziemy także tak publikowali informacje o nadchodzącej debacie. 

Transmisja debaty

Debata odbędzie się za pośrednictwem transmisji na żywo na profilu na LinkedInie oraz Facebooku, a także na kanale na YouTube Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.