Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Czy przespaliśmy transformację energetyczną?

Branża energetyczna doświadcza ostatnio istotnych zmian legislacyjnych związanych z nowelizacją prawa energetycznego, ustawy OZE, czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nową regulacją, która wzbudziła największe zainteresowanie i entuzjazm całej branży OZE jest możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego dla źródła wytwórczego OZE, poprzez przyłączenie innego źródła OZE do sieci, na podstawie porozumienia wytwórców, tzw. cable pooling. Narzędzie te jest odpowiedzią na masową skale odmów przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej, które może uwolnić nowe moce wytwórcze. O tym, co to jest cable pooling – wspomniane wyżej narzędzie oraz jak może się przyczynić dla rozwoju OZE rozmawiamy z Szymonem Witoszkiem – Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, Dyrektorem działu O&M w ONDE S.A.