Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Czy czekają nas nowe ograniczenia dla fotowoltaiki?

Reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest bez wątpienia rewolucją – mówią prawnicy z kancelarii DLA PIPER. Ogromna nowelizacja ustawy wprowadziła wiele zmian, istotnie wpływających na funkcjonowanie planistyczne gmin, jej mieszkańców oraz inwestorów. To właśnie o perspektywie inwestorów projektów elektrowni fotowoltaicznych mowa w podcaście. Konieczność procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fotowoltaiki, wprowadzenie planów ogólnych gmin zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych przy procedowaniu MPZP, wprowadzenie warunków zabudowy na czas określony, czy wreszcie rejestr urbanistyczny, to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas podcastu. Nasi goście oceniają nowe zmiany z perspektywy inwestorów i deweloperów projektów fotowoltaicznych, jednakże nie zapominają o interesie społeczności lokalnej.