Energetyka rozproszona

ENERGETYKA ROZPROSZONA Energetyka rozproszona w sposobie wytwarzania energii oparta jest na mniejszych jednostkach lub obiektach produkcyjnych dla użytku lokalnego. ENERGETYKA ROZPROSZONA – POJĘCIE Poprzez energetykę rozproszoną rozumiemy wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw stałych, ciekłych i gazowych przez mniejsze jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego. Energetyka rozproszona najczęściej kojarzona jest z odnawialnymi źródłami […]

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Tydzień dobiega końca, a zatem zapraszamy Was do zapoznania się z podsumowaniem wydarzeń tygodnia ze świata energetyki. Gazprom rozpoczyna spór arbitrażowy z PGNiG. Chce podwyższenia ceny za gaz Jak czytamy na portalu energetyka24.pl, PGNiG otrzymało od Gazpromu wezwanie na arbitraż dotyczące żądania zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka oczekuje podwyższenia […]

Operator Systemu Przesyłowego

Operator systemu przesyłowego

Operator Systemu Przesyłowego Podczas odbierania czy przesyłania energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym konieczne jest użycie linii przesyłowych. Należy uzmysłowić sobie, że nie są one własnością ani wytwórców, których wszakże jest multum. Zalicza się do nich bowiem zarówno elektrownie produkujące ogromne ilości energii elektrycznej liczone w Twh jak i małe elektrownie produkujące energię m.in. […]

Klaster energii

KLASTER ENERGII Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw. KLASTER ENERGII – DEFINICJA USTAWOWA Definicja pojęcia “klaster energii” została uregulowana w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. […]

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami minionego tygodnia ze świata energetyki. Sejm przyjął nowelizację ustawy górniczej Sejm uchwalił w piątek bez poprawek nowelizację ustawy górniczej, zakładającą wdrożenie wartego 28,8 mld zł systemu wsparcia dla kopalń węgla kamiennego. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 276 posłów, przeciw było 11, a 165 wstrzymało się od głosu. Ustawa precyzuje […]

Umowa PPA

Definicja umowy PPA Umowa PPA czyli Umowa Power Purchase Agreement jest to umowa cywilnoprawna zawierana między wytwórcą energii a jej konsumentem. Jej definicja legalna została zawarta w Dyrektywie RED II (czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych) w art. 2 […]

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Coraz bliżej do Świąt, grudzień serwuje nam zimne dni, a w świecie energetyki nie brakuje wydarzeń, które warto poruszyć w podsumowaniu tygodnia, na które zapraszamy. Sejm wzywa państwa unijne do zawieszenia systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS W czwartek 9 grudnia Sejm podjął uchwałę wzywającą Unię Europejską do zawieszenia systemu handlu uprawnieniami EU ETS […]

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Pierwszy, choć niepełny tydzień grudnia dobiega końca. Zapraszamy więc do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami ze świata energetyki. VETO Senatu wobec noweli ustawy OZE zostało odrzucone przez Sejm W czwartek 2 grudnia 2021 r. Sejm odrzucił uchwałę Sejmu, odrzucającą w całości nowelizację OZE, która przegłosowana wcześniej przez Sejm trafiła na obrady Senatu. Ustawa trafi teraz […]