Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Agrofotowoltaika

Agrofotowoltaika

Czym jest agrofotowoltaika?

Jak sama nazwa wskazuje, agrofotowoltaika zestawia w sobie elementy rolnicze z elementami energii pochodzącej ze słońca. Polega ona na łączeniu na jednym obszarze terenów rolniczych oraz paneli słonecznych. 

Agrofotowoltaikę uznaje się obecnie za bardzo dużą szansę rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że kwestie te nie zostały jeszcze uregulowane, dlatego nie ma żadnych ograniczeń przy stosowaniu takich rozwiązań technologicznych. 

Pojęcie agrofotowoltaiki zostało po raz pierwszy wprowadzone przez instytut Fraunhofer ISE, który zajmuje się badaniem efektywności prowadzenia upraw na powierzchniach, które są jednocześnie elektrownią słoneczną.

Agrofotowoltaika - szanse dla rozwoju

Zgodnie z danymi PSE, 30 kwietnia 2021 r. moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła 4690 MW. Niestety dostrzega się, że ta dynamika może zostać spowolniona przez brak miejsca pod budowę farm słonecznych. 

Jednym z kluczowych rozwiązań na ten pojawiający się problem jest agrofotowoltaika. Panele budowane na wysokości ok. 3 m przynoszą wiele korzyści. Zacieniają otwarte pola przyczyniając się do zmniejszenia zużycia wody i nadmiernego przesuszania roślin, chronią uprawy przed intensywnymi opadami deszczu czy gradu, a także dają rolnikom dodatkowe źródło przychodów z dzierżawy terenów pod budowę agroPV. Co więcej, panele stosowane są także do pokrycia upraw szklarniowych.

Realizowane inwestycje

Na świecie działają już instalacje agroPV o łącznej mocy aż 2,8 GW, z czego 1,9 GW to instalacje zlokalizowane w Chinach. Największa na świecie elektrownia agrofotowoltaiczna, której moc wynosi 700 MW, została umieszczona na ogromnej plantacji jagód i znajduje się na Pustyni Gobi. W Japonii zainstalowano dotąd ponad 1800 tego rodzaju systemów, a w Korei Południowej tamtejszy rząd planuje budowę nawet 100 tys. systemów agrofotowoltaicznych.

W Europie w rozwoju agrofotowoltaiki na razie przoduje Francja, której rząd włączył tego rodzaju projekty do systemu aukcyjnego. W aukcji przeprowadzonej w marcu 2020 r. wsparciem objęto projekty agrofotowoltaiczne o łącznej mocy 40 MW.

Deweloper BayWa uruchomił w Holandii w miejscowości Babberich farmę fotowoltaiczną, pod którą uprawiane są maliny. Moc farmy wynosi 2,7 MWp. Farma agroPV będzie produkować energię w ilości wystarczającej do zaspokojenia zapotrzebowania około 1250 gospodarstw domowych. Na powierzchni 3,2 hektarów zainstalowano w sumie 10 250 paneli fotowoltaicznych.

Enel Green Power, firma z branży energii odnawialnej, uruchomiła w 9 lokalizacjach pilotażowy projekt agrofotowoltaiczny na terenie Europy. Projekty agrofotowoltaiczne Enel Green Power są realizowane w 2 miejscach w Grecji, w 5 hiszpańskich regionach i 2 lokalizacjach we Włoszech. Firma wykorzystuje istniejące już farmy słoneczne, wzbogacając je o obszary rolnicze.

Źródła: 1 2 3 4 5

Autor: Małgorzata Kamonciak