Aukcje OZE

Aukcje OZE – system wsparcia dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej w formie aukcji rozpisywanych przez URE.