Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Prąd przemienny (AC)

Prąd przemienny (ang. Alternating Current – AC) to szczególny rodzaj prądu okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. Zmieniają się one z określoną częstotliwością i w sposób okresowy.

Kiedy mamy do czynienia z prądem przemiennym?

Najczęściej występuje pod postacią prądu o przebiegu sinusoidalnym. Funkcjonalnie jest on często upraszczany do tego przypadku i w mowie technicznej określenie „prąd przemienny” jest rozumiane jako prąd przemienny o przebiegu sinusoidalnym. Prąd przemienny jest najbardziej powszechnym rodzajem prądu, z którym każdy człowiek ma styczność na co dzień.

Najprostszym przykładem są jednofazowe gniazda elektryczne, które występują niemal w każdym budynku, do którego doprowadzone jest zasilanie. „Dopływa” do nich właśnie prąd przemienny o stałych parametrach sieci (U = 230V, f=50Hz). Co za tym idzie, większość powszechnych odbiorników elektrycznych zasilanych jest tym typem prądu. Od telewizora w salonie po lodówkę w kuchni, każde z tych urządzeń korzysta z tego rodzaju energii.

A co z prądem stałym?

W historii elektryczności jako pierwszy występował prąd stały. Dlaczego zastąpiono go prądem przemiennym? Wpływ na to miała łatwość transformacji energii elektrycznej o przebiegu sinusoidalnym, a także ze względu na możliwość zastosowania prostych i tanich w budowie układów trójfazowych. Układy te pozwalają na uzyskanie wirującego pola magnetycznego, a na jego bazie działają silniki prądu przemiennego, w tym bardzo powszechne – indukcyjne.

Po pierwsze efektywność

Są one dużo bardziej wydajne, a przede wszystkim mniej kosztowne w produkcji i eksploatacji od maszyn prądu stałego. Prąd przemienny jest również łatwo przesłać na większe odległości, zarówno przy niskiej (duże natężenie prądu) jak i wysokiej wartości (niskie natężenie prądu, moc bez zmian przy transformacji) napięcia.

Im dalej w las, tym więcej drzew...

Czym mniejsza wartość natężenia prądu, tym mniejsze są straty mocy na oporze przewodów, przez które on przepływa. Z tego powodu w sieciach przesyłowych, stosowanych do przemieszczania znacznych mocy na dużą odległość, stosowane są najwyższe napięcia. Dla polskiego systemu energetycznego jest to 220-400kV.